Υπηρεσίες MEDECO

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών στον τομέα της Υγείας.

Διαθέτοντας άδεια συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ σε διαπεριφερειακό επίπεδο, εξειδικευμένο προσωπικό, εκπαιδευμένους οδηγούς κατόχους διπλωμάτων ADR και ειδικά πιστοποιημένα οχήματα, διασφαλίζουμε την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, άμεσα, με τον πιο ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο. Η σύννομη διαχείριση των αποβλήτων σας, πιστοποιείται με την παροχή βεβαίωσης ορθής διαχείρισης αποβλήτων.

Η εταιρεία μας Μedeco, διαθέτει άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο μπορεί να σας προσφέρει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Στα πλαίσια της ανάπτυξης και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας μας, σχεδιάζουμε την υλοποίηση μονάδας αποστείρωσης ΕΑΑΜ, στο εγγύς μέλλον.

Κύριο μέλημά μας η εφαρμογή της νομοθεσίας, και η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων των πελατών μας, με σύγχρονη τεχνολογία.
Η εταιρεία μας συνεργάζεται με Νοσοκομεία της Ελλάδος καθώς και με πλήθος ιατρών, μικροβιολογικών εργαστηρίων, οδοντιάτρων κλπ προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.