Η εταιρεία Medeco ιδρύθηκε το 2016 στην Θεσσαλονίκη, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες καθώς και στη μεταφορά βιολογικού υλικού . Με τη βοήθεια και καθημερινή προσπάθεια του άρτια εκπαιδευμένου μας προσωπικού, καθώς και με την χρήση του πλέον σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, προτεραιότητα μας είναι η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας, ταυτόχρονα με την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Τα πεδία δράσης που θέσαμε ως στόχο είναι τα επικίνδυνα απόβλητα από Υγειονομικες Μονάδες . Με σεβασμό στην τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, την διαρκή εξέλιξη και αναζήτηση νέων λύσεων, όροι όπως η «ιχνηλασιμότητα» του αποβλήτου και η πιστοποίηση κάθε σταδίου των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν καθημερινότητα για εμάς.
Η Medeco δημιουργήθηκε με σκοπό την αξιοποίηση ενός εξειδικευμένου, σύγχρονου δικτύου μεταφοράς, που καλύπτει την κρίσιμη ανάγκη των Δημοσίων και Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και για ασφαλή Συλλογή και Μεταφορά βιολογικών υλικών.

Η Medeco αντιλαμβανόμενη πλήρως τη σπουδαιότητα της μεταφοράς βιολογικού υλικού έχει ως αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση, με σεβασμό στην υγιεινή και την ασφάλεια του περιβάλλοντος, την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της σωστής συντήρησης του μεταφερόμενου βιολογικού υλικού καθώς και την τάχιστη και έγκαιρη παραλαβή και παράδοσή του.
Για την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών στον τομέα της Υγείας, διαθέτουμε πανελλαδική άδεια συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ, και συνεργαζόμαστε με αδειοδοτημένες μονάδες αποστείρωσης και αποτέφρωσης για την επεξεργασία και τελική διάθεση των αποβλήτων.
Η Medeco διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει καθώς και για την τήρηση της νομοθεσίας ως προς την διαχείριση των αποβλήτων και την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά ADR. Όσον αφορά στην εκτέλεση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και κατάλληλα εξοπλισμένο στόλο, ο οποίος αποτελείται από πιστοποιημένα οχήματα αντιρυπαντικής τεχνολογίας. Τα ειδικά αδειοδοτημένα οχήματα μεταφοράς διαθέτουν ψυκτικό θάλαμο με αυτόνομη ψύξη (<8 oC) και πληρούν όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσα εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.